Grundutbildning TRIS

20 december 2016 Utbildning

Bild: Tohve Nilsson, Försäkringskassan, vid Grundutbildning TRIS.

Välkommen till årets upplaga av grundutbildning TRIS som är den 26 oktober. Utbildningen arrangeras en gång per år av TRIS Länsstyrgrupp och den Försäkringsmedicinska kommittén och riktar sig till nya rehabkoordinatorer och nya TRIS-representanter. Med "ny" avses att man arbetet ett år eller kortare i TRIS. Utbildningen ingår också som en av tre moduler i körkortsutbildningen för rehabkoordinatorer.

I mån av plats är även andra medarbetare hos de ingående parterna välkomna.

Inbjudan

Inbjudan till årets utbildning finns på denna sida under "Relaterad information" samt i Dokumentbanken i mappen Grundutbildning TRIS.

Utbildningsteamet

  • Anna-Sophia von Celsing, sakkunnig läkare, ortoped och rehabläkare
  • Karin Lövgren-Karlsson, samordnare rehab- och sjukskrivningsprocessen
  • Charlotte Demelew-Westerberg, processledare rehab- och sjukskrivningsprocessen
  • Maria Bolwig, Processledare TRIS
  • Gabriella Walldin och Susanne Carlsson, TRIS-representanter Arbetsförmedlingen
  • Tohve Nilsson, TRIS-representant Försäkringskassan
  • Anita Hammar Wiklund, TRIS-representant Socialtjänsten Flen