TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

Om TRIS

Här finns information om vår organisation och vårt utvecklingsarbete

TRIS-processen

Metodstöd för dig som arbetar med TRIS-processen

Dokumentbank

Styrande och stödjande dokument i TRIS-arbetet

Aktuellt

Läs om aktuella händelser och nyheter i TRIS

Privatperson

Läs mer om vad TRIS innebär för dig som privatperson

Kontakt

Kontaktuppgifter till TRIS-team, styrgrupper och processledare

Samverkan mellan landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner