Aktuellt

Här kan du följa vad som är på gång inom TRIS och även läsa de senaste nyheterna.

Om du vill läsa mer om en nyhet så klickar du på aktuell rubrik. 

  • Höstens dialogdagar

    04 september 2017 Dialogdagar

    De lokala styrgrupperna i västra och norra Sörmland bjuder en gång om året in sina TRIS-team till dialogdagar för att tillsammans prata om nuläget och utvecklingen framåt. Inför dialogdagarna besvarar teamen frågor gemensamt. Svaren ligger sedan till grund för samtalet med styrgruppen.

    Klicka på rubriken för mer information gällande datum, tid för ditt team samt för att se årets "enkät".