Ny överenskommelse

03 januari 2018 Nyheter

En ny överenskommelse för TRIS i länet är framtagen och cirkulerar just nu för påskrift. Överenskommelsen gäller under 2018. Under året tar landstinget ansvaret för och finansiering av en processtödjande funktion för den länsgemensamma modellen. Funktionen finansierades tidigare av Samordningsförbundet RAR som ej längre är en part i TRIS.

Den nya överenskommelsen ger de lokala styrgrupperna större ansvar och befogenheter gällande beslut om var, på vilka vårdenheter, kompletta TRIS-team ska finnas. De lokala styrgrupperna har även möjlighet att bedriva lokalt utvecklingsarbete avseende TRIS-processen. Överenskommelsen reglerar dock att alla beslut tas i samverkan i den lokala styrgruppen.