Norra Sörmland

Lokal styrgrupp Norra Sörmland är en gemensam styrgrupp för Eskilstuna och Strängnäs. Ordförandeskapet innehas 2018 av psykiatrin.

Lokal processledare

Vedad Begovic

Representerar alla parter
Telefon: 076-823 52 00
e-post: Skyddad adress

Arbetsförmedlingen

Benny Berglöw

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Strängnäs
e-post: Skyddad adress

Eskilstuna Kommun

Vakant

 

Strängnäs Kommun

Annica Westling

Verksamhetschef
Individ & Familjeomsorgen
e-post: Skyddad adress

Försäkringskassan

Oleg Kosovic

Enhetschef
Avdelningen för sjukförsäkring Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

Primärvård - landstinget

Birgitta Danielsson (Eskilstuna)

Verksamhetschef
Vårdcentralen Fröslunda
e-post: Skyddad adress

Anders Furuhammar (Strängnäs)

Verksamhetschef
Vårdcentralen Mariefred
e-post: Skyddad adress

Primärvård - privat vårdgivare

Peter Bjurling (Eskilstuna)

Verksamhetschef 
Vårdcentralen Smeden
e-post: Skyddad adress

Anders Furuhammar (Strängnäs)

Verksamhetschef
Vårdcentralen Mariefred
e-post: Skyddad adress

Psykiatri

Teresa Laurén (Ordförande 2018)

Vårdenhetschef
Psykiatrisk mottagning Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

 

 

Senast ändrad: 10 september 2018