TRIS Länsstyrgrupp

Länsstyrgruppen ansvarar för den länsövergripande styrningen och den länsgemensamma modellen. I länsstyrgruppen finns representanter från alla parter.

Arbetsförmedlingen

Benny Berglöw

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Strängnäs
e-post: Skyddad adress

Carolina Ferrari (Ersättare)

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Katrineholm
e-post: Skyddad adress

Försäkringskassan

Gunilla Bergman Larsson (Ordförande 2018)

Samverkansansvarig
Avdelningen för sjukförsäkring Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

Kommunerna i länet

Thure Morin

Eskilstuna kommun
Förvaltningschef
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
e-post: Skyddad adress

Annica Westling (Ersättare)

Strängnäs kommun
Verksamhetschef
Individ & Familjeomsorgen
e-post: Skyddad adress

Landstinget Sörmland

Charlotte Demelew-Westerberg

Processledare
Enheten för rehab- och sjukskrivningsprocessen
e-post: Skyddad adress

Karin Lövgren-Karlsson (Ersättare)

Samordnare
Enheten för rehab- och sjukskrivningsprocessen
e-post: Skyddad adress

Maria Bolwig

Processledare, processtödjande funktion i TRIS
Enheten för rehab- och sjukskrivningsprocessen
e-post: Skyddad adress

  

Senast ändrad: 06 februari 2018