TRIS Länsstyrgrupp

Länsstyrgruppen ansvarar för den länsövergripande styrningen och den länsgemensamma modellen. I länsstyrgruppen finns representanter från alla parter.

Arbetsförmedlingen

Benny Berglöw (Ordförade 2017)

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Strängnäs
e-post: Skyddad adress

Carolina Ferrari (Ersättare)

Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Katrineholm
e-post: Skyddad adress

Försäkringskassan

Gunilla Bergman Larsson

Samverkansansvarig
Avdelningen för sjukförsäkring Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

Kommunerna i länet

Thure Morin

Eskilstuna kommun
Förvaltningschef
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
e-post: Skyddad adress

Landstinget Sörmland

Charlotte Demelew-Westerberg (Ordförande 2016)

Processledare
Enheten för rehab- och sjukskrivningsprocessen
e-post: Skyddad adress

Karin Lövgren-Karlsson

Samordnare
Enheten för rehab- och sjukskrivningsprocessen
e-post: Skyddad adress

Processledare TRIS

Maria Bolwig

Arbetar på länsstyrgruppens uppdrag
Arbetsgivare: Landstinget Sörmland
Placeringsort: Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

 

 

Senast ändrad: 11 september 2017