Försäkringskassan

Försäkringskassan deltar sedan 1 oktober inte längre i TRIS-teamens arbete. De har istället inrättat en partnertelefonen som utsedda kontaktpersoner kommer att bemanna vissa tider enligt nedan. Kontaktpersonerna kan svara på generella frågor och upplysa om vem som är handläggare i ett ärende.  

Telefonen bemannas: Tisdag och torsdag 8:30-11:30

Telefonnummer: 010-115 10 95

Övrig tid hänvisar Försäkringskassan till Kundtjänst för partner 0771-17 90 00.

Senast ändrad: 01 oktober 2018