Dialogdagar

De lokala styrgrupperna i västra och norra Sörmland bjuder en gång om året in sina TRIS-team till dialogdagar för att tillsammans prata om nuläget och utvecklingen framåt. Inför dialogdagarna besvarar teamen frågor gemensamt. Svaren ligger sedan till grund för samtalet med styrgruppen.

Dokumentationen från dialogdagarna 2015 och 2016 finns under Relaterad information på denna sida.

Datum och tider 2017

Norra Sörmland

Eskilstuna: 10 november, Bolinder Munktell Hotell

Inbjudan och tider för respektive team finns i detta dokument.

Strängnäs: 8 december, Hotell Rogge

Inbjudan och tider för respektive team finns i detta dokument.

Västra Sörmland

Katrineholm och Vingåker: 4 oktober, Hotell Statt, Storgatan 20, Katrineholm

Flen: 11 oktober, Orresta Gård, Orrestagatan 5, Flen

 

Senast ändrad: 05 oktober 2017