TRIS-dag Strängnäs 2014

Strängnäs följde Eskilstunas exempel och anordnade även de en TRIS-dag på temat "Det Goda Exemplet”. Under en förmiddag träffades alla TRIS-team från Strängnäs och Mariefred för att lära av varandra och diskutera sitt fortsatta utvecklingsarbete. Då tiden för diskussion i respektive team kan kännas kort och då alla team inte hade full representation, uppmuntras teamen att ta tillvara på möjligheten att anordna en egen utvecklingsdag. Mer att läsa om hur man då går tillväga, finns under fliken teamutveckling.

Strängnäs valde dock att anordna en halvdag för sina TRIS-team. Fokus var här att sprida det som fungerar bra så att alla kan bli ännu bättre och arbeta på bästa sätt utifrån individens behov.  

Dokumentation från TRIS-dag Strängnäs den 10 oktober Presentation TRIS-dag Strängnäs den 10 oktober

Senast ändrad: 25 augusti 2016