TRIS-dag april 2016

Bild: Psykolog Mattias Myrälf föreläser om ACT på TRIS-dag april 2016

Styrgrupperna för TRIS i Eskilstuna och Strängnäs arrangerade även i år en gemensam TRIS-dag. Närmare 100 personer deltog och föreläsningen av psykolog Mattias Myrälf lockade särskilt många deltagare från vårdens rehabiliteringsteam.

Mattias föreläste under rubriken - Vad säger forskningen om individer som drabbas av stressrelaterad ohälsa och hur kan vi organisera oss för att förebygga och hjälpa? Belyste arbetsmiljöaspekter, arbete med patientflöden och även grundne i terapiformen ACT - Acceptance Commitment Therapy.

Nätverket MISAM presenterade även sitt arbete och teamen fick i grupper diskutera sitt fortsatta arbete utifrån TRIS-processen. Nätverket MISAM beskrivs närmare på webbplatsen under relaterad verksamhet. Där finner du även relevant kontaktinformation.

Material från dagen

Under Relaterad information hittar ni allt material från dagen. Mattias har även nu efter sommaren skickat de senaste versionerna av sina dokument till oss. 

Beskrivning av ACT

Bild: Slide från föreläsning av Mattias Myrälf. Beskriver kort Acceptance Commitment Therapy

Senast ändrad: 25 augusti 2016