Katrineholm, Flen, Vingåker

Bild: Åsa Kadowaki - psykiater  i primärvården Östergötland och dagens föreläsare vid TRIS-dag Västra Sörmland 2 mars 2017. 

TRIS-dag 2 mars 2017

Dagens stora höjdpunkt var förmiddagens föreläsning av Åsa Kadowaki, författare till boken "Svensk sjukvård till vanvett - Om patienten själv får bestämma".

Åsa är psykiater och legitimerad KBT-terapeut och föreläste under titeln Professionalismatt göra bedömningar av vad som är egentliga problemet och individens ansvar och möjlighet att leva sitt liv.

Utvärderingen visade att Åsas föreläsning var väldigt uppskattad och gav åhörarna många aha-upplevelser och insikter både ur ett professionellt och personligt perspektiv.

Under eftermiddagen låg fokus på regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9.0 2020 och projektet Tidiga insatser och samverkan mellan arbetsgivare, landsting och Försäkringskassan. Maria Bolwig informerade också om aktuellt inom TRIS. Dagen avslutades med teamdiskussioner utifrån frågorna: 

  • Hur kan TRIS-teamen bidra till 9,0? Ert första steg?
  • Hur får vi med arbetsgivarna i ett tidigt skede?
  • Förslag på rutiner?

Material från dagen

Inbjudan TRIS-dag 2 mars 2017

Åsa Kadowakis presentation som PDF.

Presentation Försäkringskassan

Aktuellt TRIS - Presentation Maria Bolwig (PDF)

TRIS-dag 3 december 2015

Bild: Föreläsning av Erik Ståhl - "Jag njuter så länge jag varar"

Årets TRIS-dag hölls på Safiren i Katrineholm och uppslutningen var som vanligt mycket god. Teamen fick information om Samordnad Individuell Planering - SIP och vi slog ett slag för sjukskrivningsförebyggande möte. Under eftermiddagen fick vi en tänkvärd och berörande föreläsning av Erik Ståhl, författare till boken "Jag njuter så länge jag varar". 

Material från dagen

Inbjudan med program

Föreläsning SIP (PDF)

Film SIP - Samordnad Individuell Planering (Vimeo)

Information om SIP på Landstinget Sörmlands webbplats

Informationsblad sjukskrivningsförebyggande möte

TRIS-dag 6 november 2014

I år genomförde Flen, Katrineholm och Vingåker en gemensam TRIS-dag och följde trenden "Det Goda Exemplet". Föreläste under eftermiddagens pass gjorde stressforskare Dan Hasson som är knuten till Uppsala och Stockholms Universitet samt Karolinska Institutet. 

Minnesanteckningar från TRIS-dag Flen, Katrineholm och Vingåker den 6 november 2014

Presentation TRIS-dag den 6 november, Maria Bolwig och Bert Karlsson

Senast ändrad: 10 maj 2017