Lokala styrgrupper

De lokala samverkansgrupperna i Sörmland ansvarar för att den lokala styrningen av TRIs fungerar. De har valt att då bilda separata styrgrupper, en för varje länsdel. Lokal styrgrupp Norr utgörs av Eskilstuna och Strängnäs. Lokal styrgrupp Söder utgörs av Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. Lokal styrgrupp Väster utgörs av Katrineholm, Flen och Vingåker.

Uppdrag lokala styrgrupper

De lokala styrgrupperna och ansvarar för att följa upp teamens arbete på lokal nivå, tillse att teamen följer den länsgemensamma modellen samt att:

  • Stödja teamens arbete och dess lokala förankring i verksamheten
  • Bistå teamen vid korrigering av avvikelser
  • I dialog med processledare ta fram lämpliga representanter till tillfälliga arbetsgrupper
  • Driva viktiga TRIS-frågor som uppstår till länsstyrgruppen

Lokala processledare

De Lokala Samverkansgrupperna, LSG , i norra, västra och södra länsdelen har anställt lokala processledare som fungerar som deras förlängda arm i samverkansarbetet. Dessa processledare stöttar även de lokala styrgrupperna för TRIS. Processledarna är på det sättet en smidig kontaktväg in till de lokala styrgrupperna för TRIS-teamen i respektive kommun.

Kontaktuppgifter till de lokala processledarna hittar du under kontaktuppgifterna till de lokala styrgrupperna.  

Senast ändrad: 09 augusti 2017