Processledare

I TRIS finns en processledare på heltid - Maria Bolwig - som på länsstyrgruppens uppdrag ansvarar för den länsövergripande utvecklingen av TRIS. Maria Bolwig är anställd av Landstinget Sörmland med placering i Eskilstuna. Processledartjänsten finansieras t o m 2017 av Samodningsförbundet RAR. 

Processledaren arbetar på uppdrag av TRIS Länsstyrgrupp och ansvarar för att:

  • Driva processen framåt enligt uppställda mål
  • Fungera som metodstöd för respektive lokal styrgrupp
  • Rapportera kontinuerligt till lokala styrgrupper samt länsgrupp
  • Förankra länsgruppens beslut till de lokala styrgrupperna
  • Förankra för de lokala styrgrupperna angelägna frågor i länsgruppen
  • Vid behov påkalla att länsstyrgruppen sammankallas utöver ordinarie möten
  • Bedriva informationsarbete 

Kontakta Maria

Telefon: 076 - 724 46 41
e-post: Skyddad adress

Senast ändrad: 09 augusti 2017