Rapporter

Bild: Framsida projektrapport: Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. 

Projektrapport TRIS

Den formella projekttiden för TRIS gick ut vid årsskiftet 2014/2015 även om TRIS redan succesivt innan dess har implementerats i ordinarie verksamhet. Den Regionala Samverkansgruppen, RSG och TRIS Länsstyrgrupp har lämnat sin projektrapport, Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS, till Samordningsförbundet RAR. Den presenterades även för RARs styrelsen den 9 juni 2015.

Läs rapporten i bokformat

Vi har tryckt upp rapporten som bok och den finns att beställa från processledare Maria Bolwig. Beställningen görs via mejl, Skyddad adress.

Boken som PDF

Önskar du själv skriva ut boken som PDF så finns den under relaterad information på denna sida.

Lägesrapporter TRIS

TRIS Länsstyrgrupp och RSG författar en lägesrapport till Samordningsförbundet RAR en gång i halvåret. I lägesrapporten beskrivs hur TRIS utvecklas - identifierade utvecklingsområden och hur TRIS Länsstyrgrupp och processledarna ämnar arbeta vidare med frågorna. Dessa lägesrapporter publiceras på denna webbplats.

TRIS Lägesrapport september 2016

TRIS Lägesrapport februari 2016

TRIS lägesrapport september 2015

TRIS lägesrapport juni 2014 

TRIS lägesrapport juni 2013

TRIS lägesrapport januari 2013

TRIS lägesrapport juni 2012

TRIS lägesrapport december 2011

Senast ändrad: 09 augusti 2017