Rapporter

Bild: Framsida projektrapport: Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. 

Projektrapport TRIS

Den formella projekttiden för TRIS gick ut vid årsskiftet 2014/2015 även om TRIS redan succesivt innan dess har implementerats i ordinarie verksamhet. Den Regionala Samverkansgruppen, RSG och TRIS Länsstyrgrupp har lämnat sin projektrapport, Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS, till Samordningsförbundet RAR. Den presenterades även för RARs styrelsen den 9 juni 2015.

Läs rapporten i bokformat

Vi har tryckt upp rapporten som bok och den finns att beställa kostnadsfritt från processledare Maria Bolwig. Beställningen görs via mejl, Skyddad adress.

Boken som PDF

Önskar du själv skriva ut boken som PDF så finns den under relaterad information på denna sida.

Lägesrapporter TRIS

TRIS Länsstyrgrupp har under tiden för samordningsförbundet RARs delfinansiering av TRIS, två gånger per år, författat lägesrapporter till Samordningsförbundet. I lägesrapporterna beskrivs hur TRIS utvecklas - identifierade utvecklingsområden och hur vi i samverkan arbetar vidare med frågorna. Lägesrapporterna listas nedan:

TRIS lägesrapport september 2017

TRIS lägesrapport februari 2017

TRIS lägesrapport september 2016

TRIS lägesrapport februari 2016

TRIS lägesrapport september 2015

TRIS lägesrapport juni 2014 

TRIS lägesrapport juni 2013

TRIS lägesrapport januari 2013

TRIS lägesrapport juni 2012

TRIS lägesrapport december 2011

Senast ändrad: 03 januari 2018