TRIS webbplats

Strukturen

Sedan februari 2014 har vi i TRIS denna webbplats som plattform för den länsgemensamma modellen. Den är uppbyggd för att kunna fungera som både metodstöd i arbetet med TRIS-processen och som en gemensam informationsbank. Webbplatsen är på så sätt ett led i en kvalitetssäkrad modell och process. Vi hoppas att den ska vara till hjälp i TRIS-arbetet.

Webbplatsen administreras av processledare Maria Bolwig.

Fortsatt utveckling - kom med tips och idéer

Vi önskar utveckla webbplatsen kontinuerligt utifrån behov, gällande innehåll och funktioner. Har du önskemål går det bra att mejla Maria Bolwig.

Referensgrupp för hemsidan

Vi har i TRIS en referensgrupp för webbplatsen och vid framtagande av bl a informationsmaterial. I referensgruppen finns representanter från de ingående parterna. Dessa personer ingår:

  • Gabriella Walldin, Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Heléne Brandell, Lokal Processledare Västra Sörmland
  • Karin Lövgren-Karlsson, Samordnare rehab- och sjukskrivningsprocessen, Landstinget Sörmland
  • Marie Söderström, Rehabkoordinator, VC Bagaregatan
  • Therese Karlsson, Rehabkoordinator, Psykiatriska Kliniken, MSE
Senast ändrad: 09 augusti 2017