TRIS webbplats

Denna webbplats är vår plattform för den länsgemensamma modellen. Den är uppbyggd för att kunna fungera som både metodstöd i arbetet med TRIS-processen och som en gemensam informationsbank. Webbplatsen är på så sätt ett led i en kvalitetssäkrad modell och process. Vi hoppas att den ska vara till hjälp i TRIS-arbetet.

Webbplatsen administreras av processledare Maria Bolwig.

Referensgrupp för hemsidan

Vi har i TRIS en referensgrupp för webbplatsen och vid framtagande av bl a informationsmaterial. I referensgruppen finns representanter från de ingående parterna. Dessa personer ingår:

  • Gabriella Walldin, Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Heléne Brandell, Lokal Processledare Västra Sörmland
  • Karin Lövgren-Karlsson, Samordnare rehab- och sjukskrivningsprocessen, Landstinget Sörmland
  • Therese Karlsson, Rehabkoordinator, Psykiatriska Kliniken, MSE
Senast ändrad: 03 januari 2018