TRIS-processen

Längre ner på sidan ser du TRIS-processen. Den är vår gemensamma process och modell. Den illustrerar vår struktur, vårt arbetssätt och den vanligaste gången för en individs ärende i TRIS. I detta metodstöd har vi delat in TRIS-processen i fyra delar: Innan - UnderEfter - Avslut. Det vi förhåller oss till då är TRIS-mötet som är signifikant för vår modell.

För att få en beskrivning av de olika delarna i processen klickar du i aktuell ruta i bilden nedan eller i undermenyerna. I varje steg finns också relaterad information länkad. Samtliga dokument som länkats finns också i dokumentbanken.

I och med denna uppdelning i de fyra stegen kopplar vi ihop TRIS-processens delar med våra uppdragsbeskrivningar. 

Interna rutiner

Målet är att alla parter ska ha länsgemensamma interna rutiner för TRIS-arbetet. Arbetsförmedlings interna rutiner är klara, Försäkringskassan reviderar sina och Socialtjänstens gemensamma rutiner är under framtagande. Allt eftersom rutinerna blir klara publiceras de här.

Hur kan det fungera i praktiken?

För att illustrera hur TRIS kan fungera i praktiken finns i varje steg två fallbeskrivningar, ett från vårdcentral och ett från psykiatrisk mottagning. Fredrik Hvegholm, rehabkoordinator på VC Skiftinge i Eskilstuna och Therese Karlsson,rehabkoordinator på Psykiatriska kliniken i Eskilstuna, berättar om arbetet på respektive vårdenhet.

Du hittar enkelt beskrivningarna i undermenyerna till sidan.

Senast ändrad: 12 september 2017